Z zapleczem zaangażowanych pracowników łaknących sukcesu jesteśmy szczupłą, ale ciągle głodną firmą.Z jednej strony posiadamy wysoce zyskowne algorytmy, z drugiej zaś strony wspomagającą je najnowocześniejszą infrastrukturę.

Stawiamy na nowoczesne technologie jak Big Data, Hadoop, NoSQL, Cloud Computing, Amazon Web Services, Microsoft Azure, itp.